Kur’an-ı Kerim’de Beş Vakit Namaz

Kur’an-ı Kerim’de Beş Vakit Namaz. Cenâb-ı Allâh, Kur’an-ı Kerim‘de önce gece ve gündüzün ibâdetler için önemini daha sonra da bazı namaz vakitlerini belirtiyor.

Cenâb-ı Allâh gece ve gündüz yapılacak ve tekrar edilecek namaz ibâdetlerimizi birçok âyette bizlere bildirmiştir.
Allâh (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Öğüt almak veya şükretmek isteyen kimseler için, gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O’dur.” (Furkan s. 62)
“Gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet vardır. Râbbinin adını an. Tam ihlâs ile O’na yönel.” (Müzemmil s. 7-8)

“Sabah akşam, Râbbinin ismini zikret. Gecenin bir kısmında O’na secde et. (Akşam ve yatsı namazına devam et) Gecenin uzun bölümünde ise, O’nu tesbih et. (Teheccüd namazını kıl.)” (İnsan s. 24-25)
Cenâb-ı Allâh, bu âyetlerle önce gece ve gündüzün ibâdetler için önemini daha sonra da bazı namaz vakitlerini belirtiyor.
“Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ederek tesbih et. (Yani sabah, öğle ve ikindi namazlarını kılmaya devam et.) Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O’nu tesbih et (Yani akşam, yatsı ve teheccüd namazlarına devam et).” (Kaf s. 39-40) Bu âyetlerle Cenâb-ı Allâh beş vakit namazı ve teheccüd namazını belirtmiştir.
“Ey Resûlüm! Gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün iki ucunda da onu tesbih et ki, sen Allâh’tan razı olasın, O da senden.” (Tâhâ s. 130) Burada da “gündüzün iki ucunda” ifadesiyle, önemine binaen sabah ve akşam namazlarına dikkat çekilmiştir.
“Haydi, siz akşama ulaştığınızda akşam ve yatsı vaktinde, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allâh’ı tesbih edin, namaz kılın. Bilin ki göklerde ve yerde hâmd, O’na aittir.” (Rum s. 17-18) Yine bu âyetlerle beş vakit namaz Cenâb-ı Allâh tarafından açık bir şekilde emredilmiştir.
(Ebû Tâlib El-Mekkî, Kûtu’l Kulûb, c.1, s.87-88)