Allah (c.c)’nun kelamı Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin, öğretmenin, okumanın birçok fazileti olduğu bir çok hadis i şerif ile Peygamberimiz (s.a.v) tarafından bizlere müjdelenmiştir.
Enes b. Mâlik (r.a.), Resûlullah (s.a.v.) ‘in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:  “Ümmetimin sevapları bana gösterildi.  Onların içinde, mescitten atılan çöp bile vardı. Kur’ân okumaktan daha hayırlısını görmedim. Ayrıca, ümmetimin günahları bana gösterildi; onlar arasında, kendisine ezberleme nasip edilen bir sûreyi, unutmaktan daha büyüğünü görmedim.” (Müslim)
Kur’ân okuyan kimsenin, özellikle bâzı vakitlerde, Kur’ân okumaya dikkat etmesi gerekir. Vakitleri bölündüğü zaman, çoğu Kur’ân okumakla geçmiş olmalı. En faziletlisi budur.
Resûlullah (s.a.v.) :”İnsanların en faziletlisi, Kur ân’ı başından sonuna kadar düzenli olarak okuyup bitirendir.” buyurmuşlardır. (Müslim)
Kur’ân okuyan kimse, daha fazlasına gücü yetmiyorsa, senede en azından iki defa hatim indirmelidir. Nitekim Resûlullah (s.a.v.), irtihal yılında, Cebrail (a.s.)’a Kur’ân’ı iki defa okumuştur.
Ayrıca, İbn Mes’ud (r.a.)’ın şöyle dediği anlatılır: Kur’ân süt vericidir. Tasdikçidir. Şefaatçidir. Şefaati makbuldür.
Hasan Basrî (r.a.) şöyle anlatır: Bir kimse, çocuğuna Kur’an’dan bir parça öğretirse, ona cennet hüllelerinden üç elbise giydirilir. Onların her biri, dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Ve o gün insanlar, orada üryandır. Sonra her harf için, ona bir derece ihsan edilir.
Dahhâk, İbn Abbas (r.a.)’dan naklen Resûlullah (s.a.v.)’in Veda Haccı’nda şöyle buyurduğunu anlattı: “Allahım! Öğretmenleri (muallimleri) bağışla, ömürleri uzun eyle. Kazançlarını onlar için bereketli kıl. Geçimlerine bereket ver.’’ (Müslim, Buhari)
                    (Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbihü’l-Gâfilin s. 787)