Kıyâmetin ne zamân kopacağını ancak Allâh Te‘âlâ bilir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz kıyâmetten önceki bazı garip, harikulâde, kötü, yolsuz halleri bize bildirmiştir. Bunlara “Eşrât-ı Saat” (kıyâmetin alâmetleri) denilir. Bellibaşlıları şunlardır:
(1) Din husûsunda bilgisizlik ve cahillik yayılacak, ehliyetsiz bir sürü kimse din hakkında konuşup fetva verecek. Bu sûretle hem kendisi sapıtacak, hem başkalarını saptıracaktır.
(2) İçki içmek yaygınlaşacak, sarhoşluk umumîleşecektir.
(3) Zinâ (ve homoseksüellik) gibi fuhşiyat çoğalacak, insanlar şehvetlerinin esiri olacak, hayvanlardan da aşağı bir hale düşeceklerdir.
(4) Kan dökme, öldürme hâdiseleri artacaktır.
(5) Namâz kılanlar azalacak, bî-namâzlar çoğalacaktır.
(6) Emânetler (makamlar, mevkiler, vazifeler) ehline verilmeyecek, emânetlere hıyânet edilecektir.
(7) Harâmlar helâl sayılacak, (buna mukabil helâller yasaklanmağa kalkılacaktır).
(8) Fâiz parası yenilecek, fâiz yaygın hale gelecektir.
(9) Yüksek binâlar yapılacaktır.
(10) Rüşvet alıp-verme çoğalıp yayılacaktır.
(11) Dünyâ malına (ve mevkilerine) mukabil din satılacaktır. (Yani din istismarı yapılacaktır.)
(12) Hısım ve akrabalar arasında alakalar kesilecektir.
(13) Polis ve zabıta memurları çoğalacaktır.
(14) Çoluk-çocuk denilecek yaşta gençler devlet makamlarına geçecektir.
(15) Çalgıcı (ve şarkıcı) kızlar yetiştirilecektir.
(İmâm Zehebî (rh.a.), Büyük Günâhlar Ek Bölüm, 239-241.s.)