Peygamber (s.a.v.) Efendimiz kıyâmetten önceki bazı garip, harikulâde, kötü, yolsuz halleri bize bildirmiştir. Bellibaşlıları şunlardır:
(16) Zulüm yaygın hale gelecektir.
(17) Boşanmalar çoğalacak (aile müessesesi sarsılacaktır).
(18) Emîn kişilere hâin, hâinlere emîn kişi gözüyle bakılacaktır.
(19) İftira ve yalancı şahitlik çoğalacaktır.
(20) Çocuklar hırçın, öfkeli, itaatsiz olacaktır. (Âsi, anarşist gençlik).
(21) Alenen (cehren) günâh işlemekten utanıp çekinmeyen birtakım fâsık devlet reisleri, valiler (ve yüksek memurlar) zuhur edecektir.
(22) Hâin vezirler, fâsık ve fâcir hafız, yağcı ve zâlimlere yardakçı din âlimleri, bozuk muallimler, hâin tacirler meydana çıkacaktır.
(23) Kur’an-ı Kerîm’ler ve camiler süslenecek, minâreler uzatılacaktır.
(24) Gerçek din âlimleri azalacaktır.
(25) Kadınlar kendi efendilerini doğuracak. (Yâni anneler kötü evlâtların esiri olacaktır).
(26) Kadınlar çalışarak kocalarının ticaret işlerine katılacaktır. (27) Kadınlar kendilerini erkeklere, erkekler kadınlara benzetmeye çalışacaklardır.
(28) İlim, ibâdet ve Allâh rızası için değil de dünyâlık için tahsil edilecektir.
(29) Kâfirler, zâlimler, münâfıklar, fâsık ve fâcirler, cahiller halkın itibarını kazanıp kuvvetlenecekler; takva sâhibi sâlih mü’minler ise hakarete uğrayıp horlanacaktır.
(30) Mal ve servet çoğalacak, zekât verilecek adamlar azalacaktır. (Yukarıda saydığımız kıyâmet habercisi alâmetler “Tezkiretü’l-Kurtubî”, “Müfidü’l-‘Ulûm ve Mübidü’l-Hümum” ve benzeri muteber eserlerde yazılıdır.)
(İmâm Zehebî (rh.a.), Büyük Günâhlar Ek Bölüm, 239-241.s.)