Günümüzde zekât verenlerin birçoğu Şer’an ne zaman zengin olduğunu ve zekât gününü bilmeden genellikle Ramazan ayında olmak üzere zekâtını vermektedirler. Acaba zekât vermesi gereken günü bilmeyenler yani hicri takvime göre ne gün zengin olduğunu, nisaba ulaştığını bilmeyen kişiler kendilerine Ramazan ayından bir gün seçebilirler mi, yoksa ne yapmalıdırlar? Kişinin kanaatinde şu gün “Şer’an zengin sayılacak nisaba ulaşmıştım” diye bir zan mevcut ise ona göre amel etmesi gerekir. Hatta şu ay gibi tahmini üç aşağı beş yukarı bir gün belirleyebiliyorsa ona göre amel eder. Veya da zengin olduğu tarihi yaklaşık olarak ifade edecek harici deliller, ipuçları veya herhangi bir belge, makbuz varsa ona göre hareket ederek zekât gününü belirlemesi gerekir.

Bu günü; varsa, kendisinin devamlı verdiği bir gün yoksa günümüz teamüllerine binaen alışılagelmiş bir ay olan Ramazan ayından belirli bir gün olarak tespit etmesi gerekir. Artık belirlediği bu güne ömrünün sonuna kadar riayet etmelidir. O günden önce zekât verebilir. Fakat o güne göre zekâtını hesaplayacaktır. O gün borçlarını düşerek elinde olan para ve ticaret mallarını hesaplayacak ve zekâtını tespit edecektir. Artık yıl içerisinde kira olarak alacakları veya maaşının zekâtı nasıl olacak diye ayrı bir hesap yapmayacaktır. Ezcümle, her bir zengin Müslüman’ın zekât fıkhını gereği gibi uygulayabilmek için kendisine ait bir zekât günü belirlemesi gerekir. Allâhü Teâlâ kullarına zorluğu değil, kolaylığı murad eder.(Sualli Cevaplı İslâm Fıkhı, c.3, s.282-283)

                    PRATİK FIKHÎ BİLGİLER

Hanefî mezhebinde; İmâm Ebî Hanîfe ve İmâm Ebû Yusuf’a göre kolonya kullanmakta bir sakınca yoktur. Fakat diğer mezheplerin ve İmâm Muham-med’in ihtilâfı da dikkate alındığında, ihtiyaç olmadığı durumlarda kolonya ve emsâli şeyleri kullanmamak ihtiyattır, diyebiliriz. Ayrıca kolonyanın değdiği mahalli yıkamak da bu ihtiyatın gereğidir.(Sualli-Cevaplı İslâm Fıkhı, c.1, s.320-321)

Bir Yorum Bırak