Ebu Hüreyre’den rivayet olunan bir hadis-i şerifle, Nebi, (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
«İman yetmiş küsur şubedir. En üstün de­recesi «Lâilaheillallah» demektir. En aşağı derece­si yolda eza verecek şeyleri temizlemektir. Haya da imandan bir şubedir.» buyurdular.
«Cennetin anahtarı «Lâilaheillallah» diye ehadette bulunmaktır. «Lâilaheillallah» zikrine devam edenler için kabirlerinde ve kabirlerinden kalktıkları zaman korku yoktur. Sanki ben «Lâilaheillallah» zikrine devam edenlerin «Bizden hüznü gideren Allah’a hamd olsun» ayetini oku­yarak kabirlerinden kalktıklarını görüyorum» buyurdular.
Yine Resûlullah (s.a.v.) bir hadis-i şerifte:
—«Ehl-i tevhid’e ölüm anında da, kabir ha­yatında da korku yoktur.» buyurdular.
«Peygamberimiz (s.a.v.) Ashâb-ı Kirâm’a:
«İmanınızı tecdid ediniz (yenileyiniz).» dediğinde:
— Nasıl tecdid edelim? Ya Resûlullah? dedi­ler. Resûlullah: «Lâilaheillallah» zikrine devam ediniz. Çünkü buna devam etmek kalbi nurla doldurur ve mü’minin yakînini artırır.»
Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de buyurmuştur ki:
«Dikkat edin ve bilin ki kalbler ancak zikrullah ile mutmain olur.»
ESMAÜN NEBİ (S.A.V.)
Abdullah (s.a.v.): İbadette devamlı, Allah (c.c.)’a olan itaati tam…