— Ağzına almış olduğu veya burnuna çekmiş olduğu su hata olarak boğazına veya
genzine gitmiş olmak.

— Zorla oruç bozmak.

— Dişleri arasında nohut tanesi kadar kalan şeyi yemek.

— Uyurken birisi tarafından boğazına su dökülmek.

— Unutarak yedikten sonra orucu bo­zuldu zannıyla bilerek yemek, içmek.

— Ağız dolusu kusmak.

— Kendi isteği ile midesine, genzine duman sokmak.

— Sabah olmuş iken (sabah olup. ol­madığına şüphe düşerek sahur yemek).

— Güneş batmadan evvel battı zannıy­la iftar etmek.

— Ramazan orucundan gayrı bir orucu bozmak.

— Cimadan başka, kadının bir tarafına temas ettirmek veyahut öpmek suretiyle inzal vaki olmak.

— Oruçlu iken misafirliğe niyet edip olduğu memleket haricine çıktıktan sonra oru­cu bozmak.

— Hukne mahalline parmak veya sair vasıta ile su, yağ isal etmek. Bez veya pamuk sokmak.

Bir Yorum Bırak