— Ağız dolusu kusmak.

— Kendi isteği ile midesine, genzine du­man sokma.

— Sabah olmuş iken (sabah olup olma­dığına şüphe düşerek sahur yemek).

— Güneş batmadan evvel battı zannıyla if­tar etmek.

— Ramazan orucundan gayrı bir orucu bozmak.

— Cimadan başka, kadının bir tarafına te­mas ettirmek veyahut öpmek suretiyle inzal vaki olmak.

— Oruçlu iken misafirliğe niyet edip ol­duğu memleket haricine çıktıktan sonra orucu bozmak.

— Hukne mahalline parmak veya sair vası­ta ile su, yağ koymak. Bez veya pamuk sokmak.

ESMAUN NEBİ (S.A.V.)

Malum (s.a.v.): Peygamberimiz (s.a.v.): daha dünyaya teşrif etmeden önce melekler ve tüm pey­gamberler kendilerine ta’zim edip intisab ettiklerinden bu isim verildi.

Safiyyullah (s.a.v.): Hz. Allah’ın bütün ya­ratıklar arasından seçip her şeye lâyık gördüğü, bütün yüceliklere mükerrem kılıp her türlü kederden uzak ve temiz kıldığı kişi.

Bir Yorum Bırak