4— Bir defada çok miktarda tuz yemek, azından kefâret de lâzım gelir.

5— Zeytin çekirdeği vesâir buna benzer bir şeyi yemek:

6— Pamuk ve kâğıt gibi yenmesi muted olmayan bir şeyi yutmak.

7— Ayva gibi olmadan evvel yenmeyen şeyi ham ve çiğ olarak ve tuzlamayarak ye­mek.

8— Henüz içi olmayan taze cevizi yut­mak.

9— Kuru ceviz veya fındık ve fıstık ve bademi katı kabuğuyla yutmak.

10— Taş, demir, bakır, altın, gümüş ve­yahut toprak yutmak.

11— Arkasından ilâç akıtmak.

12— Burnuna ilâç çekmek.

13— Boğazına huni ile bir şey akıtmak.

14— Kulağın içine yağ veya su damlat­mak.

15— Ağzına aldığı boyalı ibrişim gibi bir şeyin boyasıyla rengi bozulmuş tükrüğünü yutmak.

16— Karnında veya başında olan bir ya­raya akıtılan ilâç mideye veyahut dimağa va­sıl olması.

17— Boğazına yağmur veyahut kar kaçıp onu kendi isteği ile yutmamış olmak.

Bir Yorum Bırak