Bir namâzı vaktinde kılmaya “edâ” denir. Vaktinden sonra kılmaya da “kazâ” denir. Vaktinde kılınmamış olan beş vakit farz namâzlarının kazâsı farzdır. Vitir namâzının kazâsı ise vaciptir. Sünnetlere gelince: Bir sabah namâzı sünneti ile beraber kaçırılınca, o günün güneş doğuşundan (kerahat vaktinin çıkışından) sonra istivâ zamanına kadar bu sünnet farz ile beraber kazâ edilir. Güneşin yükselişinden (kerahat vaktinden) önce ve istivâdan sonra sünnet kazâ edilmez.
Bir kimsenin namâzı kazâya kalınca bakılır; Eğer o kimse tertip sahibi ise, bu kazâ namâzı ile vakit namâzları arasında sırayı gözetmek gerekir. Tertib sahibi değilse, bu namâzı kazâ etmeden diğer namâzları kılabilir. Bir kimsenin tertib sahibi sayılabilmesi için, en az altı vakit namâzı kazâya kalmamış olmalıdır. Altı vakit namâz kazâya kaldı mı, tertib sahibi olmaktan çıkar; artık onun ne kazâ namâzları arasında ve ne de kazâ namâzları ile vakit namâzları arasında sırayı gözetmesi gerekmez.
Bir namâzı özürsüz yere kazâya bırakmak büyük günahtır. Bu namâz kazâ edilmekle yerine getirilmiş olur. Fakat bunun geciktirilmesinden dolayı meydana gelen günahın bağışlanması için tevbe etmek ve Allah (c.c.)’dan af dilemek lazımdır. Herhangi bir bahane ile namâzı geciktirip kazâya bırakmaktan son derece sakınmalıdır. Çünkü bunun günahı çok büyüktür. İnsan, gerek yaratıcısına karşı ve gerekse insanlara karşı olan borçlarını bir an önce ödemeye çalışmalıdır. Hayatın süresi belli, çok azdır. Borçlarını ödemeden ahirete gidenlerin hallerine ne kadar acınsa azdır. Kazâya kalan namâz, bizim için yerine getirilmesi gerekir. Biz bunu yerine getirmek zorundayız, bunu yapmazsak azaba hak kazanmış oluruz. Şu kadar var ki, kazâya kalmış olan bir namâzı Yüce Allah dilerse bağışlar ve dilerse bağışlamaz.
(Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s. 181-185)