Kaptan Cousteau şöyle anlatıyor: Bazı Araştırmacıların, farklı deniz kütlelerini birbinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Araştırmalar sonunda gördük ki, Akdeniz’in kendine has sıcaklığı, tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu’ndaki su kütlelerini inceledik ve Akdeniz’den tamamen farklı olduğunu gördük. Bu iki su kütlesi, Cebelitarık Boğazında birleşiyor ve bu birleşme binlerce yıldan beri sürüyordu. Buna göre iki denizin birbiriyle karışması ve sonuç olarak tuzlulukta, yoğunlukta, ihtiva ettiği madde oranında eşit veya eşite yakın bir durumda olma durumda olmaları gerekiyordu. Oysa ki, böyle bir durum söz konusu olmadığı, yani su kütlelerinin birbirine karışmadığını ve her iki denizin yakın kısımlarında dahi ayrı bir yapıya sahip olduğunu hayretle müşadade ettik. Çünkü bu iki denizin karşılaşmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su engeli mani oluyordu. Sonraki yapmış oduğumuz araştırmalar bütün denizlerin birleşme noktasında aynı su engelinin bulunduğunu müşahade ettik. Denizlerdeki su engeli ile ilgili açıklamasından hemen sonra yakın arkadaşı olan Dr. Maurice Bucaile, Kaptan Cousteau’ya bu keşiflerin yeni bir şey olmadığını çünkü bunun Kur’an’da açıkça belirttiğini söyledi. Bu sözler Kaptan Cousteau’yu hayretler içinde bırakmış ve gösterilen ayetler büyük bir hayralıkla dinlemiş ve şunları söylemiştir: Modern ilmin 14 asır geriden takip ettiği Kur’an, ben şehadet ederim ki Allâh kelamıdır.
O ayetlerden birisi şudur: “O Allâh’dır ki, iki denizi (veya iki nehri birbirine komşu ve yakın olarak) salıverdi: Şu (birisi) tatlı, susuzluğu giderir, bu (beriki) tuzlu ve acıdır. Aralarında da kudretinden bir engel ve birbirlerine karışmağı önleyici bir perde koymuştur. (Birbirine yakın tuz gölü ile tatlı su gölü veya tatlı bir nehirle ona yakın olan suyu acı bir deniz gibi. Aralarında kudretten bir engel olup, biri diğerinin tadını bozmaz. )”(Furkan s.53)
(Gerçeğe Doğru ,c.1, Dergi 1, s.5)