Hazret-i Ömer (r.a.) zamânında Şam şehri civarında bir kal’a muhasara edildik Öğleye kadar kal’a feth edilmedi. Hazret-i Ömer gadaba geldi. İslâm askerine hitaben:
—           Kafa henüz feth edilemedi. Kâfirler İs­lâm askeri karşısında bu kadar dayanamazdı. Aramızda birisi bir hata yapmış olmasın, buyurdu.
İslâm askeri hayret edip, tövbe ve istiğfar etmeğe başladılar. O sırada bir kişi ağlayarak, Hazret-i Ömer’in huzuruna geldi.
—           Yâ Emîre’l-Mü’minîn! Bu gece teheccüde kalktığım zaman karanlık olduğu için misvâkimi arayıp bulamadım. Misvâksîz na­maz kıldım. Sizin aradığınız hatâ benim bu hatâmdır, dedi. Hazret-i Ömer:
—           Tövbe ve istiğfar etmeğe devam et, buyurdu. Bir saat sonra kal’a feth olundu.