Cenâb-ı Allah dünyadaki insan sayısının 10 katı cinnî yaratmıştır insan ve cinnîlerin toplamının 10 katı kadar (karada yaşayan) hayvan vardır. Bu üçünün (insan, cin, hayvan) toplamının 10 katı kadar kuş vardır, bunların toplamının 10 katı kadar denizlerde yaşayan mahlûklar vardır, bütün bunların toplamının 10 katı yeryüzündeki meleklerin sayısıdır, bu saydıklarımızın toplamının 10 katı 1. kat semâdaki (gökdeki) meleklerin sayısını verir, bunların toplamının 10 katı kadar 2. kat semâda melek vardır, bunların toplamının 10 katı kadar 3. kat semâda melek vardır, bunların toplamının 10 katı kadar 4. kat semâda melek vardır, bunların toplamının 10 katı kadar 5. kat semâda melek vardır, bunların toplamının 10 katı kadar 6. semâda melek vardır, bunların toplamının 10 katı kadar 7. kat semâda melek vardır. Bu ise 23 basamaklı bir sayıya ulaşır ki bu da avagadro sayısının basamak sayısına eşittir. (16.340…) 7. kat semâyı Kürsî kuşatır. Kürsîye nisbetle 7 kat sema, uçsuz bucaksız çölde bir halka gibi kalır. Kürsî’yi de Arş kuşatır. Arş’a nisbetle Kürsî uçsuz bucaksız çölde bir halka gibidir. Sidretül Müntehâ’nın büyüklüğünü ise Allah (c.c.) bilir.

Melekler Arş’tan Kabe’yi tavaf ediyorlar. Her birine 4.000 senede bir sıra geliyor. Melek yaratıldığı târihi bilmiyor ve “Bu benim 400.000. tavafım” diyor. Kadir Gecesi’nde yeryüzüne inen melek sayısı, yeryüzündeki kum tanelerinden daha fazladır.

Cennet, Arş ile Kürsî’nin arasındadır ve şu anda mevcuttur. Boyu 100 senelik, eni 50 senelik mesafedir. Yaşadığımız dünyanın 1.000 senesi âhiret günüyle 1 güne bedeldir. (365*1000= 365.000) Bu rakamı da tekrar 365 ile çarparsak oranın 1 senesini bulmuş oluruz. Bunu da 100 ile çarparsak cennetin boyu ortaya çıkar. Bir insanın günde 144 km yol alabileceğinden bulduğumuz sayıyı 144 ile çarparsak cennetin boyu km. cinsinden ortaya çıkmış olur. (365.000*365*100*1 44=1.918.440.000.000 km.). Cennete son girecek Hannad’a verilecek yer dünyanın 10 katıdır. (Bir de Hz. Ebûbekir (r.a.)’e verilecek olanı düşünelim.)

Allâhü Te’âlâ’nın mülkünün azametini ve bunun yanında kendi acizliğimizi tefekkür edelim.

(WWW.RAMAZANOGLUMAHMUDSAMIKS.COM)