Ateşin çelikte gizli olması gibi, kalpte de Yüce Allah’ın yerleştirmiş olduğu bir kuvvet vardır. Çelik taşa vurulduğu zaman nasıl ateş meydana çıkıyorsa, güzel ve âhenkli bir sesi dinlemek de kalpteki kuvveti harekete geçirir. Güzel ses insanın elinde olmayarak kalbine etki eder. Zîrâ insanın rûhlar âlemiyle ilişkisi vardır. Rûhlar âleminin aslı, güzelliktir. Güzelliğin aslı uyumluluktur. Uyumlu olan her şey o âlemin güzelliğinden bir örnektir. Büyük zatlar güzel ses ile ilgili şöyle buyurmuşlardır: “Rûhların Gâlû Belâ’da Allah (c.c.) ile olan sözleşmede işittikleri ses kainatın en güzel sesidir. İnsanların güzel sesten hoşlanmaları Allah (c.c.)’nun bu güzel sesini aramasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu ihtiyaç İslâm’ın çizdiği sınırlar içinde karşılanmalıdır.” (İmâm-ı Gazâlî, Kimya’yı Saâdet, Sema’ Bâhsi)
“Basîr” ism-i şerîfini, perşembe günü Duhâ namazından sonra 500 kere zikreden her ne vakit duâ ederse kabul edilir.
(Kurtubî, Esmâü’l Hüsnâ, 228-229.s.)