«Ey iman edenler, kendi (din kardeş)lerinizden başkasını (dost ve) sırdaş edinmeyin. (Çünkü) Onlar (kafirler) şer ve fesad yap-makda hiç kusur etmezler, size sıkıntı vere­cek şeyleri arzu ederler. Hakikat onların kin ve buğuzları ağızlarından (taşıb) meydana vurmuştur. Göğüslerinde gizlemekte oldukları (düşmanlık) ise daha büyüktür. Size Ayetleri­mizi açıkladık, eğer düşünürseniz.
İşte siz o kimselersiniz ki onları seversi­niz, halbuki onlar sizi sevmezler. Siz kitabın hepsine inanırsınız, onlarsa (yalnız) sizinlebuluştukları zaman «inandık» derler. Araların­da başbaşa kaldıkları vakit de (size karşı olan) kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırır­lar. De ki: «Kininizle geberin.» Şübhesizki Al­lah onların sinelerincieki bütün özü hakkıyla bilicidir. (Al-i İmran: 118, 119)