Kadir gecesi, Ramazan-ı Şerîfin, son on gününde aranır. Kuvvetli ihtimal yirmi yedinci gecesidir. İmâm-ı Mâlik’e (rahimehullâh) göre, Ramazan-ı Şerîfin son on gününün her gecesinde aramak lâzımdır, ya’nî bu geceleri ihya etmek lâzımdır. İmâm-ı Şafiî’ye (r.h.) göre yirmi-birinci gece olması kuvvetlidir. Bâzıları da on dokuzuncu gecedir dediler. Âişe (r.anhâ) gibi. Ebû Berde Eslemî (r.a.) Kadir gecesi Ramazan-ı Şerîfin yirmiüçüncü gecesidir dedi. Ebû Zer ve Hasan (r.a.) Kadir gecesi, yirmi beşinci gecedir dediler. Hazret-i Bilâl’ın (r.a.) Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) bildirdiğine göre Kadir gecesi yirmidördüncü gecedir. İbn-i Abbâs ve Ubeyy İbn Kâ’b (r.a.) Kadir gecesi yirmi yedinci gecedir dediler. Riyâd-üs-Sâimîn kitabında diyor ki, Kadr gecesi, Ramazan-ı şerîfin son on günü içinde devreder. Bu, Ebû Kulâbe’nin rivâyetidir. Bu da, bu geceyi arayanların, birçok geceleri ihya etmesi gerektiğindendir. Ancak bu şekilde, onu bulabilir. Her şeyin doğrusunu Allâhü Teâlâ bilir.
Saîd bin Hasîb: “Bir kimse Kadir gecesinde, yatsı namazında (cemaatte) hazır bulunsa, Kadir gecesinden nasibini almış olur” demiştir.
Enes bin Mâlik (r.a.)’den rivâyetle Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:“Size içinde bin aydan daha hayırlı bir gece olan bir ay gelmiştir. Kim, o gecenin hayrından mahrum kalırsa, o bütün hayırlardan mahrum kalmış demektir. O gecenin hayrından ancak gerçekten nasipsiz biri mahrum kalır.”(İbn Mâce)
(Not: Bu fazîletli geceleri değerlendirmenin bir yolu da cemaate devam etmektir. Nebî (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
“Yatsı namâzında cemaatte bulunan kimseye, gecenin yarısına kadar namâz kılmış gibi sevâb vardır. Yatsı ve sabah namâzlarında cemaatte bulunan kimseye ise, bütün gece namâz kılmış gibi sevâb vardır.”
“İnsanlar yatsı namâzı ile sabah namâzındaki fazîlet ve sevâbı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi.” buyurmuşlardır.)
(Muhammed Rebhâmi, Riyâd’ün-Nâsihîn, s.210-215)