Kadir gecesi 4 rekat namaz kılınır. Her rek’atte Fâtihâ’dan sonra 7 İhlâs sûresi okunur. Namazdan sonra da 70 kez istiğfâr edilirse biiznillah mağfiret olunur. Bu gece bol bol “Subhanallâhi ve’l hamdulillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” virdine devam edilmelidir.
Ayrıca bu gece tesbih namazı kılınması fazîletlidir.

Nebî (s.a.v.) buyurdu ki: “Kadir gecesinde bir ker- re İnnâ enzelnâ sûresini okuyan, başka zamanda Kur’ân-ı kerîmi hatm edenden daha sevgilidir. Ka- dir gecesinde bir tesbîh, bir tehlîl, bir tahmîd söyle- yen, benim yanımda, yediyüz bin tesbih, tahmid ve tehlîlden kıymetlidir. Bu gece çobanın koyunu sağma müddeti kadar namaz kılanı, ibâdet edeni, bir ay bü- tün geceleri sabaha kadar ibâdetle geçirenden daha çok severim.”

Nebî (s.a.v.) bu gece şöyle duâ edilmesini tavsiye et- mişlerdir: “Allâhümme inneke afüvvün tuhıbbul afve fa’füannî” (Allâh’ım! Sen affedersin; afvetmeyi sever- sin günahlarımı affet!)
Resûlullâh (s.a.v.): “Ben size, Kadir gecesini ara-
mak isteyene, Ramazân-ı Şerîf’in son on gününde,
yirmiyedinci gecesine baş vurmanızı söylerim” bu-
yurdu.
(Hz. Seyyid Abdulkâdir-i Geylânî (k.s.), Gunye’tü-tâlibîn, 300-302.s.) TEVBE
Allâhü Te‘âlâ kullarının samimiyetle yapmış oldukları tevbeyi kabul buyurur ve büyük küçük bütün günahlarını af eder. Cenâb-ı Hakk, kullarının gizli ve aşikar her işini bilir. Bu sebeple mü’minler tevbe etmeli Allah’tan af dile- melidir. Günahtan tevbe etmek farzdır. Eğer tevbe etmek- te geç kalırsa bu geç kalışta bir günahtır. Çünkü Cenâb-ı Hakk, tevbeyi geciktirmeden hemen yapınız, diye emir buyurmuştur. (Tefsir-i Kâzi, Tefsir-i Kebir, Tefsir-i Ebû’s-Suûd)