Aybaşı halinin en kısa süresi üç gündür. Bundan az süren
aybaşı kanı, aybaşı hali olmayıp istihâza (özür kanı)dır. Zira
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz: “Bakire kız olsun evlenmiş
olsun, kadının aybaşı hali en az üç, en çok on gün sürer”
buyurmuştur.
Aybaşı ve lohusa hâlinde olan kadın namaz kılamaz ve
oruç tutamaz. Orucu, aybaşı hâlinden çıktıktan sonra kaza
eder. Fakat namazın kazası kendisine lâzım gelmez. Zira Hz.
Âişe (r.anha): “Peygamber (s.a.v.) Efendimiz zamanında biz,
aybaşı hâlinden temizlenince orucu kaza eder, fakat namazı
kaza etmezdik” demiştir. Hem de namaz çok olduğu için biriktiği
zaman kaza edilmesi güçtür. Oruç ise, az olduğu için kaza
edilmesinde güçlük yoktur.
Aybaşı hâlinde olan kadın, cami ve mescitlere de giremez.
Cünüp olan kimse de öyledir. Zira Peygamber (s.a.v.)
Efendimiz: “Ben mescidi, ne aybaşı hâlindeki kadına ve ne
de cünüp olan kimseye caiz kılmam” buyurmuştur. Aybaşı
hâlindeki kadının göbek ile diz kapağı arasına dokunmak haramdır.
Aybaşı hâlinde olan kadın, Kabe’yi de tavaf edemez ve
kocası onunla cinsel ilişkide de bulunamaz. Zira Cenâb-ı Hak:
“Kadınlara, temizlenip yıkanmadıkça yaklaşmayınız.” (Bakara
s. 222) buyurmuştur.
Aybaşı hâlinde veya loğusa olan kadın ile cünüp olan kimse,
Kur’ân’dan da hiçbir şey okuyamazlar. Zira Peygamber
(s.a.v.) Efendimiz: “Ne aybaşı hâlinde olan kadın ve ne de
cünüp olan kimse, Kur’ân’dan hiç bir şey okuyamazlar”
buyurmuştur. Aybaşı hâlindeki kadın, loğusa ve cünüp olan
kimse, ne Kur’ân-Kerîm’e ve ne de üzerinde Kur’ân’ın herhangi
bir sûresi yazılı bulunan paraya çıplak olarak el değdiremezler.
Abdestsiz olan kimse de çıplak olarak Kur’ân’a el değdiremez.
Bunlar Kur’ân’a ancak, kıIıfı içinde el değdirebilirler. Zira Peygamber
(s.a.v.) Efendimiz: “Kur’ân’a ancak temiz olan kimse
el değdirebilir” buyurmuştur.
(Merğinânî, el-Hidâye, 1.c., 65-70.s.)