Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular:
“Her ümmetin mecûsîleri vardır. Benim ümmetimin mecûsîleri de kader yok diyenlerdir. Onlardan kim ölürse cenâzesine gitmeyin, hastalanırsa ziyaret etmeyin. Onlar Deccal’ın taraftarıdırlar. Allâh ta‘âlâ onları Deccal’in zümresine ilhak etmeği va‘d etmiştir.” (Sünen-i Ebû Dâvud)
Bir diğer hadîs-i şerîfte de:
“Kadere îmân, insandan düşünce ve kederi giderir.” buyurulmuştur.  (Câmi‘u’s-Sağir)
(Fıkh-ı Ekber Şerhi, Çev. Ahmet Karadut, 253-254.s.)