Hadis-i Şeriflerde:
«Kadere iman etmek hüzün ve kederi gide­rir, izâle eder.»
“Bir kimse kaderde olan sırrı İlahiyi bilirse onun üzerine musibetler ağır gelmez.” buyurulur.
Kader: Mevcudatın ezelde levh-i mahfuzda toplu bir halde vücududur.
Kaza: Hadiselerin kadere mutabık olarak birer birer, ayrı ayrı vücuda çıkması ve yoktan var olmasıdır.
Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün çökmek üzere olan bir binanın yanından geçerken sü­ratle yürüyüp geçtiğinde:
Ya Rasûlallah (s.a.v.)! Allah (c.c.)’ın ka­zasından mı kaçıyorsunuz? sualine cevaben:
Allah (c.c.)’ın kazasından Allah (c.c.)’in kaderine iltica ediyorum, buyurmuştur.
(Musâhabe I, Sh. 94)