Kan, meni, sidik, gait gibi şeylerin çıktık­ları mahalleri temizlemek lâzımdır ki buna «istinca» denir. Bu temizleme, avret mahalleri­ni namahrem kimselerin yanlarında açmaksızın su ile yapılacağı gibi ufak taşlar ile de yapıla­bilir.

İstinca mahallini namazın sihhatine mâni olacak miktardaki bir necaseti yıkamak ise farz­dır.

Erkeklerin bevl ettikten sonra sidik eserinin tamamı ile kesilmesini beklemeleri lâzımdır ki buna da «istibra» denir. Bu insanların tabiatla­rına göre biraz yürümek veya öksürmek veya ayakları kımıldatmak tarzında yapılır. Sidik ta­mamı ile kesildiğine kanaat geldikten sonra is­tinca yapılmalıdır.

İstincada temizliğe fazla dikkat edip bevil vesaire eseri bırakmamaya «istinka» denir. İstincadan sonra ayağa kalkmadan temiz bir bez parçası ile veya sol el ile kurulanıp bedendeki kullanılmış suyu azaltmalıdır. Çünkü Peygam­ber (s a.v.) Efendimiz: «Sidikten pek korununuz, çünkü kabrin bütün azabı ondandır. » buyurmuş­tur.

Kadınlara istibra icap etmez bir müddet beklemeleri kafidir.

Helaya «Ya Rabbi pislikten ve pis olmaktan sana sığınırım.» diye dua ederek sol ayakla girmeli, sağ ayakla çıkıp hamd etmelidir. Helada oturacak, konuşmadan bevl etmeli, önünü ve arkasını kıbleye çevirerek oturmamalıdır.