İstihâre namazı şöyledir: Hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işarete nâil olmak isteyen kimse yatacağı zaman iki rek’at namaz kılar. İlk rek’atinde Kâfirun sûresini, ikinci rek’atında da İhlâs suresini okur. Nihayetinde de istihare duâsını okur. Sonra da abdestli olarak kıbleye yönelerek yatar. Rüyâda beyaz veya yeşil görülmesi hayra, siyah veya kırmızı görülmesi de şerre delâlet eder. Bu veçhile istihâre namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk gelene bakılması da bir hadis-i şerif ile beyân buyurulmuştur.

               İSTİHÂRE DUÂSI

“Allâhümme! İnni estehiruke bi ilmike ve stak’dirüke bikudretike ve es’elüke min fazlıkel’azim, fe inneke takdirü ve lâ akdirü ve ta’le mü ve la a’lem ve enteallamül’güyûb, Allahümme, in künte ta’lemü enne hâzel emre hayrün li fi dini, meâşi ve âkibeti emri ve a’cili emri ve âcilihî fakdürhü live yessir huli sümme bârik lî fihi. Veinkünte ta’lemü enne hazel’emre şerrün lî fî dîni ve meaşi ve âkıbeti emrî ve a’cillemri ve âcilhi fesrüfhü anni vasrifni anhü fakdür liyal hayre haysü kâne sümme ardinî bihi”(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli, s.207)

           ALTIN HESAPLARI VE TAKSİTLİALTIN ALIM SATIMI CAİZ MİDİR?

Hazır olmayan altını satmak ve satın almak hiçbir surette caiz değildir. (Altın satışı ancak aynı mecliste altının ve paranın karşılıklı alınıp verilmesiyle caiz olur.) Malesef bugün çok yerde ortada altın olmadığı halde altın alışverişi yapılmaktadır. Bu haramdır. Mevcut olmayan bu gibi şeylerin alışverişini yapmaktan maksat, fiyat farkından faydalanmaktır.

Eğer altını gümüşle (veya parayla) satarsa, derhal ve aynı mecliste iki para (ile altının) verip alınması lâzım gelir.

Yukarıda geçen fetvâdan ve fıkhî hükümden anlaşıldığı üzere; altın alımında alınan altının görülerek satıcının elinden teslim alınması ve o mecliste alışverişin tamamlanmış olması, dolayısıyla taksit yapılmamış olması gerekmektedir.(Hâkk Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar, s.321)

Bir Yorum Bırak