Yabancı genç kadının eline ve yüzüne (şehvetsiz) bakmakzaruret halinde caiz olduğu halde, şehvetden emîn olsa dahî, dokunmak, tokalaşmak hiçbir şekilde caiz değildir. Bir kadına şehvetle dokunmak, unutarak ve yanılarak bile olsa, hürmet-i musaharaya sebep olur. Yani o kadının neseb ile ve süt ile olan anası ve kızları ile, torunları ile o erkeğin evlenmesi, kızın da oğlanın oğlu ve torunları ile ve babası ile evlenmesi ebedi haram olur. Mesela, bir erkek, kayınvalidesinin elini öperken (istemeden) şehvete
kapılsa, hürmet-i musahara gerçekleşir. Yani hanımı kendisine ebediyyen haram olur. Bir gelin de kayınpederinin elini öperken veya başka şekilde dokununca şehvet hasıl olursa yine hürmet-i musahara hasıl olur. Yani bu kadına kocası ebedi haram olur.

Kızlar, kendilerinden emîn olsalar da, yabancı erkeklere dokunmaları caiz değildir. Şehvete sebeb olmayacak derecede ihtiyar kadınla müsâfaha etmek (tokalaşmak) ve elini öpmek, kendinden emîn olana caiz ise de, yapmamak daha iyidir. Kayınvalide de damadını kucaklarken şehvet hasıl olursa yine hürmet-i musahara olur. Hürmet-i musahara gibi herhangi bir tehlikeyi önlemek için, gelin ile kayınpederinin ve damat ile de kayınvalidesinin münasebetlerinde dikkatli olmalıdır.
(Muhammed Rebhâmi, Riyâd’ün Nâsıhîn s. 660)
GİYİM VE ZİNET HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER
Erkeklerin has ipekten herhangi bir şey giymesi haramdır. Kibir ve gurur getirmemek şartı ile güzel elbise giymek caizdir. Altın ve gümüşten yapılmış kaşık, çatal, fincan ve tabaklardan bir şey yiyip içmek veya altından yapılmış yağdanlıktan koku ve emsâli şeyler sürünmek tahrimen mekruhtur. Altın yüzük erkeklere haramdır. Gümüş yüzük takabilirler. Erkek yüzüklerinin kadın yüzüğüne benzemesi mekruhtur.

(Gümülcineli Mustafa Efendi, Mecma’ü’l-fevâid, s.61)