İnanan kimsenin dünyadaki insanların beş kısma ay­rıldığını bilmesi lâzımdır. Müşrik, münafık, günah işle­meyen mü’min, günah işleyip hemen akabinde tevbe eden müslüman ve tevbede ısrar etmeyen günahkâr mû’min.
Bil ki, müşrik yahut münafık olarak dünyadan göçen Cehenneme girer ve orada ebedi kalır. Dünyadan gü­nahsız veya tevbe etmiş bir halde çıkan mü’min de bir daha çıkmamacasına Cennete girer. Büyük günahları işleyip tevbe yapmadan dünyadan ayrılan bir müslü­man Allah (c.c.)’ın meşiyyetine havale edilir. Dilerse fazlıyla yarlığar, isterse günahları oranında adaletiyle azab eyter, sonra lütfuyla Cennete sokar. Bizim bu söy­lediklerimiz Kur’ân ve hadislerle sabittir. Allah Teâlâ (c.c.) buyuruyor.
“Şüphesiz ki Allah kendisine eş tanınmasını yarlığamaz Ondan başkasını dileyeceği kimseler için yar­lığar.” (En-Nisâ: 48)
Diğer bir âyette de şöyle buyruluyor:
“Onun (Cehennemin) yedi kapısı, her kapının da onlara ayrılmış birer nasibi vardır”. (El-Hicr 44)
***
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Cebrail’e sordum:
“( (Cehennemdeki) şu bir kapı kimlere aiddir?”
( Ümmetinin günahkârlarına Bu cevap üzerine Allah Resulü ağlar, evine kapanır, namaz vakitleri dışında yedi gün evinden çıkmaz, kimseyle konuşmaz. Netice­de (Cebrail gelerek) kendisine Cenâb-ı Hakk’ın şefaat va’dini bildirir ve şöyle der:
“( Cehennemin yedi kapısı vardır, bunlardan biri üm­metinden büyük günah işleyip de tevbesiz ölenler için­dir. Allah onlara günahları miktarınca azab eder. Sonra oradan çıkarak, Allah’ın lütfü, imanın bereketi, senin fazlın ve şefaatınla Cennete girerler.”
(Sevad ül A’zan Sh:44)