Peygamber (s.a.v.) “Âhir zamânda îmânı muhafaza etmek, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak. Kişi sabah evden îmânlı çıkacak; akşam eve îmânsız gelecek, akşam îmânlı yatacak; sabah îmânsız kalkacak.” (Tirmizî, Fiten,73) diyebuyurdular.

İnsanın en kıymetli cevheri îmânıdır. Bunu çok iyi korumak gerekir.

Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:

“Elbisenin eskidiği gibi îmân da yıpranır. Yenilenme-

si için Allâh’dan isteyiniz.” (Feyzül Kadîr, 2.c. 323.s.)

“Benden sonra karanlık gece parçaları gibi fitneler ortalığı kaplayacaktır. İnsan o zamânda Mü’min olarak sabahlar, akşama kâfir olur. Dinlerini dünyanın fâni olan az bir metâına satarlar.”(İbn-i Mace)

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz her zamân şu duâyı okurlardı:

“Ey büyük Allâh’ım! Kalpleri çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sâbit kıl…”

Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.) bu duâyı işitince sorarlardı: “Ya Resûlullâh! Sen de dönmekten korkuyor musun?” Allâh Resûlü (s.a.v.) şu cevâbı verdi:

“Mekr-i ilâhiden beni kim te’min eder? Çünkü, Hadîs-i kudsî de:

“İnsanların kalbi Rahmânın kudretindedir. Kalpleri dilediği gibi çevirir” buyurulmuştur.”

Bu bakımdan îmân tazelemeye ihtiyâç vardır.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: “Îmânınızı yenileyiniz (tazeleyiniz)” diye buyurduklarında Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.): “Yâ Resûlallâh! İmânımızı nasıl yenileyelim?” diye sordular. Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki:

“Lâ ilaha illallâh sözünü çoğaltınız”

Îmân ve nikâh tazelemek için yapılacak duâ şudur:

“Allâhümme innî ürîdü en üceddidel îmâne ve’nnikâha tecdîden bikavli lâ ilahe illallâh muhammedün Resûlullâhi”                                      (Feyzü’l Kadîr, 3.c. 345.s.)