Peygamber (s.a.v.) “Âhir zamanda îmânı muhafaza etmek, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak. Kişi sabah evden îmânlı çıkacak; akşam eve imansız gelecek, akşam îmânlı yatacak; sabah imansız kalkacak.” diye buyurdular.
İnsanın en kıymetli cevheri îmânıdır. Bunu çok iyi korumak gerekir.
Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:
“Elbisenin eskidiği gibi îmân da yıpranır. Yenilenmesi için Allâh’dan isteyiniz.” (Feyzüi Kadir, c.2, s.323)
“Benden sonra karanlık gece parçaları gibi fitneler ortalığı kaplayacaktır. İnsan o zamanda Mümin olarak sabahlar, akşama kâfir olur. Dînlerini dünyanın fâni olan az bir metâına satarlar.”
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz her zaman şu duayı okurlardı: “Ey büyük Allâh’ım! Kalbleri çeviren ancak
sensin. Kalbimi dîninde sabit kıl…”
Ashâb-ı Kiram (r.a.e.) bu duayı işitince sorarlardı: “Ya Resûlullâh! Sen de dönmekten korkuyor musun?”
Allâh Resulü (s.a.v.) şu cevâbı verdi: “Mekr-i ilâhiden beni kim te’min eder?” Çünkü, Hadîs-i kudsî de:
“İnsanların kalbi Rahmanın kudretindedir. Kalbleri dilediği gibi çevirir” buyurulmuştur.”
Bu bakımdan îmân tazelemeye ihtiyâç vardır.
Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: “İmânınızı yenileyiniz (tazeleyiniz)” diye buyurduklarında Ashâb-ı Kiram (r.a.e.): “Yâ Resûlullâh! îmânımızı nasıl yenileyelim?” diye sordular. Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki: Lâ ilâhe illallâh sözünü çoğaltınız.”
İmân ve nikâh tazelemek için yapılacak duâ şudur:
“Allâhümme innî ürîdü en üceddidel îmâne ve’n-nikâha tecdiden bikavli lâ ilahe illallah muhammedün Resûlullâh”              
(Münavî, Feyzü’l Kadir, c.3, s.345)