Peygamber (sav.)
“Âhir  zamanda îmânı muhafaza etmek, kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak. Kişi sabah evden îmânlı çıkacak; akşam eve imansız gelecek, akşam îmânlı yatacak; sabah imansız kalkacak.” diye buyurdular.
İnsanın en kıymetli cevheri îmânıdır. Bunu çok iyi korumak gerekir.
Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki:
“Elbisenin eskidiği gibi îmân da yıpranır. Yenilenmesi için Allâh’dan isteyiniz.” (Feyzüi Kadir, 2.c. 323*0
“Benden sonra karanlık gece parçaları  gibi fitneler ortalığı  kaplayacaktır. İnsan o zamanda Mümin olarak sabahlar,  akşama kâfir olur. Dînlerini dünyanın fâni olanaz bir metâına satarlar.”
Resûl-i  Ekrem  (s.a.v.)  Efendimiz  her  zaman  şu  duayı okurlardı:
“Ey büyük Allah’ım!  Kalbleri çeviren ancak sensin. Kalbimi dîninde sabit kıl…”
Ashâb-ı Kiram (r.a.e.) bu duayı  işitince sorarlardı: “Ya Resûlullâh! Sen de dönmekten korkuyor musun?”
Allah Resulü  (s.a.v.) şu cevâbı  verdi:
“Mekr-i ilâhiden beni kim te’min eder? Çünkü, Hadîs-i kudsî de:
“İnsanların kalbi Rahmanın kudretindedir. Kalbleri dilediği gibi çevirir” buyurulmuştur.”
Bu bakımdan îmân tazelemeye ihtiyâç vardır.
Resûl-i Ekrem (s.a.v.)  Efendimiz:
“îmânınızı  yenileyiniz  (tazeleyiniz)” diye buyurduklarında Ashâb-ı Kiram (r.a.e.):
“Yâ Resûlallâh! îmânımızı nasıl yenileyelim?” diye sordular. Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki:
“Lâ  ilâhe illallâh sözünü çoğaltınız” îmân ve nikâh tazelemek için yapılacak duâ şudur:
“Allâhümme innî ürîdü en üceddidel îmâne ve’n-nikâha tecdfden bikavli lâ ilahe illallah muhammedün Resûlullâh”
(Feyzü’l Kadir, 3.c.345.s.)