Bedenin amellerine ait şubeleri kırktır.
Bunlar da üç nevidir.
Birinci nevi: Muayyen şeylere mahsus olup onaltı şu­bedir.
1- Temizlenmek, abdest almak, cünüblükten, hayız ve nifastan temizlenmek gibi bedene ait temizliklerle, elbise ve yer temizliği buna dahildir.
– Namazı dosdoğru kılmak. (Farz, nafile ve kaza namazları)
– Sadaka vermek. Farz olan zekâtla, sadaka-i fıtır ve misafirperverlik, cömertlik gibi şeyler buna dahildir.
– Farz ve nafile oruç tutmak.
– Hac ve umre yapmak.
– İ’tikafa girmek, kadir gecesini aramak.
Din aşkına, müşrikler diyarından, İslâm beldesi­ne hicret etmek.
Nezri ifa etmek
Yeminlerde tehasri
– Keffaret vermek
– Avret yerini örtmek
– Kurban kesmeyi adamışsa onu kesmek
– Cenaze işlerine bakmak
– Borcunu ödemek
– Muamelatta doğru hareket ederek faizden kaç­mak
– Doğruya şehadeti gizlemeyerek eda etme
Bedenin amellerine ait şubeler:
İkinci Nevi: Kendisine tabi olanlara mahsus olup altı şubedir.
1- Nikahlanmak suretiyle iffet ve namusu korumak.
2- Çoluk çocuğun haklarını ifa etmek. Hizmetçiye hoş muamele etmek.
3- Anne ve babaya iyi muamele etmek. Onlara asi olmaktan kaçınmak.
4- Çocuklarına dini terbiye vermek.
Sıla-i rahim.
Büyüklere itaat.
Üçüncü nevi: Ammeye taalluk eden şeylerdir ki, on-sekiz şubedir.
1- Hükümdarlığı adaletle icra etmek.
Cemaata devam etmek.
Ulül-emre itaat.
4- İnsanların aralarını İslah etmek. Asi ve bağilerle harb etmek.
5- İyilik hususunda başkasına yardım etmek.
– Emr-i bil ma’ruf, nefıy-i anil münkeri yapmak.
– Hudud-i şer’iyeyi ikame etmek
8- Cihad etmek. Kışlalarda asker bulundurmak.
9- Emaneti eda etmek. Ganimetlerin beşte birini gizlemeyip vermek
– Ödeme şartıyla vermek.
– Komşuya ikram ve iyi muamelede bulunmak
– Herkese iyi muamele etmek. Helâlından mal toplamak
-Malı yerinde harcamak, israf ve cimrilikten sakın­mak.
14- Selâm almak.
– Aksırana teşmit etmek (Yerhamükellah demek)
– Başkalarına zarar vermemek
– Boş şeylerden kaçınmak.
18-Yoldan eziyet veren şeyleri atmak.
Davudoğlu S. Müslim Ter. Şerhi cilt:1 sh. 244)