İmanın İ’tikada ait şubeleri otuz tanedir.
Allah (c.c.)’a -zatına, sıfatlarına ve birliğine iman.
Allah (c.c.)’dan başka her şeyin sonradan var olduğuna inanmak.
Allah (c.c.)’ın meleklerine iman.
Kitaplarına iman.
Peygamberlerine iman.
Kadere, hayrın ve şerrin Allah (c.c.)’dan geldiğine iman.
Ahiret gününe iman. Kabirde sual, kabir azabı, dirilmek, mahşer yerine gitmek, amellerin tartılması, sırata inanmak.
Allah (c.c.)’ın cennet va’dine ve cennetteki ebedi hayata iman.
Cehennem azabıyla tehdide, cehennem azabına ve o azabın kafirler hakkında sonu olmadığına iman.
Allah (c.c.)’ı sevmek.
Allah (c.c.) için birbirini sevmek, Allah (c.c.) için buğz etmek.
Peygamber (s.a.v.)’i sevmek, O’na salevat getirmek ve sünnetine tabi olmak.
İmanda ve amelde ihlas ve samimiyet, riya ve nifakı terk.
Günahlarına pişman olup tevbe etmek.
Allah (c.c.)’tan korkmak.
16-17- Allah (c.c.)’ın rahmetini ümid etmek, rahmetinden ümidi kesmeme.
Allah (c.c.)’a şükretmek.
Vefakar olmak.
Belaya sabretmek.
Mütevazi olmak, büyüklere hürmet göstermek,
Şefkatli ve merhametli olmak, küçüklere şefkat,
Allah (c.c.)’ın kazasına razı olmak.
Allah (c.c.)’a tevekkül etmek.
Kendini beğenmemek, kendini meth etmemek.
Kin ve garezi terk etmek.
Hasedi terk etmek.
Gazaplanmamak.
Hiyanet etmemek.
Dünyaya dalmamak, mal ve mekan sevgisini terketmek.

  • Davudoğlu, S.Müslim. T.Ş., C.:1 sh.:242)