1. Günâhını unutmak, küçük görmek.
 2. Kibirli olmak, yani kendisini beğenmek.
 3. Ucub, yani ilim ve amelim çoktur demek.
 4. Münafıklık, iki yüzlülük.
 5. Hased etmek, din kardeşini çekememek.
 6. Devletin ve üstadının İslâmiyet’e muhalif olmayan sözünü yapmamak.
 7. Bir kimseyi tecrübe etmeden, iyi demek.
 8. Yalanda ısrar etmek.
 9. Ulemadan kaçmak, ehl.i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumamak.
 10. Bıyıklarını sünnet miktarından ziyade fazla uzatmak.
 11. Erkekler için ipek giymek.
 12. Gıybet etmekte ısrar etmek.
 13. Kafir de olsa, komşusuna eziyet etmek.
 14. Dünya umuru, işleri için, çok gadaba gelmek, sinirlenmek.
 15. Faiz almak ve vermek.
 16. Öğünmek için elbisesinin kollarını ve eteklerini fazla uzatmak.
 17. Sihirbazlık, büyü yapmak.
 18. Salih olan mahrem akrabayı ziyareti terk etmek.
 19. Allâhü Teâlâ’nın sevdiği kimseyi sevmemek ve İslâmiyet’i bozmak için uğraşanları sevmek.
 20. Mümin kardeşine üç günden fazla kin tutmak.
 21. Zinaya devam etmek.
 22. Livatada (eşcinsellik) bulunup, tövbe etmemek.
 23. Ezanı, fıkıh kitaplarının bildirdikleri vakitlerde ve sünnete uygun okumamak.
 24. Haram işleyeni görüp de, gücü yettiği halde, tatlı dil ile men etmemek.
 25. Nasihât vermek hakkına sahip olduklarına nasihât etmemek.

(Mızraklı İlmihâl, s.78)