“İmânı olduğu hâlde, ileride imânının(bir anda veya yavaş yavaş) gitmesine sebep olan şeyler kırk kadardır:

 1. Bid’at sahibi yani itikadı bozuk olmak.
 2. Zayıf yani amelsiz imân.
 3. Dokuz uzvunu doğru yoldan çıkarmak. Bu dokuz uzuv ve kötülükleri şunlardır: El: Haram olan şeyleri tutmamalı, Dil: Yalan söylememeli ve kötü şeyler konuşmamalı, Göz: Haram olan şeylere bakmamalı, Mide: Haram olan şeyleri mideye sokmamalı, Kalb: Kibir, ucub, su-i zan gibi şeylerden kaçmalı, Kulak: Haram şeyleri dinlememeli, Ayak: Kötü yerlere gitmemeli, Ferc: Zina ve livatadan uzak durmalı, Burun: Haram şeyler koklamamalı.
 4. Büyük günâh işlemeye devam etmek.
 5. Nimet-i İslâm’a şükrünü kesmek.
 6. İmânsız gitmekten korkmamak.
 7. Zulüm etmek.
 8. Sünnet üzere okunan ezanı dinlememek.
 9. Anaya babaya âsi olmak. Onların İslâmiyet’e uygun, mubâh olan emirlerini sert sözle ret etmek.
 10. Doğru olsa bile, çok yemin etmek.
 11. Namazda tadîl-i erkânı terk etmek.
 12. Namazı ehemmiyetsiz sanıp, öğrenmesine ve çoluk çocuğuna öğretmeye önem vermemek.
 13. Şarap ve fazlası sarhoş eden her içkiyi, az da olsa, içmek.
 14. Müminlere eziyet etmek.
 15. Yalan yere evliyalık ve din bilgisi satmak. Ehl-i Sünnet bilgilerini öğrenmeyip, kendini din adamı olarak tanıtmak.

(Mızraklı İlmihâl, s.77-78)