İmân; Dil teriminde: Bir kimseyi, söylediği söz­de tasdik edip doğrulamak, kendisine inanmak demektir. Başka bir deyişle: İmân, kalb ile tasdik etmektir. Şeriat teriminde: imân, Yüce Allah katın­dan getirdiği şeylerde, Peygamberi, kalb ile tasdik ve dil ile ikrar etmek, beden ile de, gereğini, yerine getirmektir.
Mü’min: Allah’ı, Allah’ın Resulünü ve O (s.a.v.)’nun, Allah’dan getirdiği şeyleri tasdik eden kimse demektir. Gök ve yer halkının imânı, inanı­lacak şeyler cihetinden, ne artar, ne de, eksilir. Fa­kat, imân, vakin ve tasdik cihetinden, artar da, ek­silir de, mü’minler; imânda ve Allah’ı tevhid (bir tanıma) hususunda, birbirlerine eşid, amellerde ise, birbirlerinden farklıdırlar.