İmân; Dil Teriminde: bir kimseyi, söylediği sözde tasdik edip doğrulamak, kendisine inanmak demektir. Başka bir deyişle: İmân, kalb ile tasdik etmektir. Şeriat Teriminde: imân, Yüce Allah katından getirdiği şeylerde, Peygamberi, kalb ile tasdik ve dil ile ikrar etmek, beden ile de, gereğini, yerine getirmektir.
Mü’min: Allah’ı, Allah’ın Resulünü ve O (s.a.v.)’nun, Allah’dan getirdiği şeyleri tasdik eden kimse demektir. Gök ve yer halkının imâ­nı, inanılacak şeyler cihetinden, ne artar, ne de, eksilir. Fakat, İmân, yakın ve tasdik cihetinden, artar da, eksilir de. Mü’minler; imanda ve Al­lah’ı tevhid (bir tanıma) hususunda, birbirleri­ne eşid, amellerde ise, birbirlerinden farklıdırlar.