Hicretin onuncu yılında bir gün Cebrâil Aleyhisselâm, Müslümanlara Müslümanlığı öğretmek için insan suretine girerek Peygamberimiz (s.a.v.)’ın yanına geldi.”Yâ Resûlallah! Ya Muhammed (s.a.v.)! Bana imandan haber ver! İman nedir?” diye sordu.
Resûlullah (s.a.v.): ”İman;
* 1. Allah’a,
* 2. Allah’ın meleklerine,
* 3. Allah’ın kitablarına,
* 4. Allah’ın Resûllerine,
* 5. Ahiret gününe,
* 6. Bir de, hayır ve şerre kadere inanmandır!” buyurdu. (Buhari)
Cibril (a.s.):”Ben böyle yaparsam iman etmiş olur muyum?” diye sordu. Resûlullah (s.a.v.): “Evet, olursun !” buyurdu. Cibril (a.s.):
“Doğru söyledin!” dedi. Bundan sonra: “Yâ Muhammed (s.a.v.)!. Bana İslâm’dan haber ver! Nedir o ?” diye sordu. Resûlullah (s.a.v.): “İslâm;
* 1. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına ve (Hz.) Muhammed (s.a.v.)’in Resûlullah olduğuna şehadet etmen,
* 2. Namazı dosdoğru kılman,
* 3. Zekatı vermen,
* 4. Ramazan orucunu tutman,
* 5. Yoluna gücün yeterse Beytullah’ı haccetmendir!” buyurdu.
Cibril (a.s.): “Ben böyle yaparsam Müslüman olur muyum?” diye sordu. Resûlullah (s.a.v.):
“Evet, olursun!” buyurdu.
Cibril (a.s.) yine: “Doğru söyledin!” dedi. Bundan sonra “Yâ Resûlallah! Sen bana ihsandan haber ver! İhsan nedir?” diye sordu.
Resûlullah (s.a.v.): “İhsan; Allah’a Kendisini görüyormuşsun gibi ibadet etmendir.Sen O’nu görmesen de, hiç şüphesiz O seni görür!” buyurdu.
(Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1, -Özetle-)
3 Ocak, Mevlâna Takvimi