Cemaatle namaz kılmak müekked (vacibe yakın) sünnetlerdendir.
İmamlığa getirilmek için en iyi ve en efdal kimse
namaz hakkında sünneti en iyi bilendir. Eğer orada bulunanlar
sünnet bilmek bakımından eşitseler en güzel okuyan, okumak
bakımından eşitseler kötülüklerden en fazla kaçınan, kötülüklerden
kaçınmak bakımından eşitseler en yaşlıları imam
olacaktır. İmama gereken, namazı uzatmamaktır.
Kadınların tek başına cemaatle namaz kılmaları mekruhtur.
Ancak yaptıkları zaman imam tam ortalarında duracaktır.
Tek bir kişiyle namaz kıldıran imam, bir kişiyi sağına alarak
kıldıracaktır. Cemaat iki kişi îse İmam önlerine geçerek kıldıracaktır.
Bir çocuğa veya bir kadına uyarak cemaatle namaz
kılmak erkekler için caiz olmaz.
Önce baliğ erkekler, sonra erkek çocuklar, daha sonra
kadınlar saf olacaktır. Eğer, erkeğin tam hizasında kadın namaza
durursa her ikisi, aynı namazda müşterek aynı imama
uymuş olduğu halde erkeğin namazı fasit olur. Kadının namazı
ise bozulmaz.
Cemaata gitmek kadınlar için mekruhtur.
Tâhir olan bir kişi abdestini tutamayan bir kişinin arkasında,
(düzgün) okuyan kişi okumamış (okuyuşu bozuk) kişinin
arkasında, elbiseli çıplağın arkasında namaz kılamaz.
Teyemmüm edenin abdestlilere, mest üzerine mesh verenin
yıkayanlara imamlık yapması caizdir.
Oturarak namaz kılana ayakta namaz kılan uyabilir. Ancak
işâretle namazını kılana rükû ve secde ile namazını kılan,
nâfile namazı kılana farz kılan, ayrı ayrı farzı kılanlar birbirine
uyamazlar. Nafile namaz kılan farz namaz kılanın arkasında
namazını (nâfile namazını) kılabilir. Bir imama uyup sonra o
imamın abdestsiz olduğunu öğrenen kişi, derhal namazı tekrar
kılacaktır.
İmâma uyan kimse başlangıç tekbirini imamdan önce bitirmemelidir.
İmâmın ökçesi imâma uyan kimsenin ökçesinden
ileride bulunmalıdır.
(Ebû’l Hasan Kudûri, Kuduri Tercümesi, 15-16)