Müezzin ezân okurken ona cevap ver. Şöyle ki: Müezzin “Allâhü ekber Allâhü ekber” deyince sen de aynısını söyle. Ezânın devamında müezzinin diğer söylediklerini tekrarla. Fakat müezzin “Hayye ales salâh” ve “Hayye alel felâh” derken, sen “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil aziym” de. Müezzin “Essalatü hayrun minen nevm” yani “namaz uykudan hayırlıdır” deyince “Sadakte ve berirte. Ve ene alâ zâlike mineş şâhidîn” yani “doğru ve gerçek söyledin, ben senin bu söylediğinin doğruluğuna şahidim” de. Müezzin kamet ederken müezzinin söylediklerini tekrarla. Fakat “Kad kâmetis salâh” deyince şöyle söyle: ”Ekaamehallâhü ve edâmehâ mâ dâmetis semâvâtü vel ard.” yani “Allâhü Teâlâ, yerler ve gökler durdukça namazı devam ettirsin.”

Kur’ân her ne kadar ezândan efdâl ise de, ezân vaktinde ezânı dinlemen, o anda Kur’ân dinlemenden efdâldir. Farz olsun nafile olsun, namaz kılarken ezân okunursa, namaz içinde müezzinin söylediklerini tekrarlama. Namaz bittikten sonra tekrarlayabilirsin. Tuvaletteyken de müezzinin söylediklerini tekrarlama. Tuvaletten çıktıktan sonra tekrarlayabilirsin. Cimâ esnasında ve Cuma hutbesini dinlerken de sus ve müezzinin okuduğu ezânı tekrarlama.

Müezzin “Eşhedü enne Muhammeder Resûlullâh” dedikten sonra “Ve ene eşhedü enne Muhammeder Resûlullâh” demen sünnettir. Böyle dedikten sonra, arkasından “Radıytü billâhi Râbben ve bi Muhammedi’n sallallâhü aleyhi ve sellem Resûlen ve bil İslâmi dînen” de. Müezzinin “Hayye alel felah” dediğini duyduğunda, “Allâhümmec alna müflihıyne” yani “Allâh’ım, bizi kurtulanlardan eyle” demek de sünnettir.

Sabah namazının sünnetini kılarken, ezân veya ikâmeti işitirsen, namazına devam et. Sünneti bitirdikten sonra, arzu edersen müezzinin okuduğunu yukarıda anlatıldığı gibi kendi başına tekrarla.

NOT: Ezân bitince meşhur ezân duâsını (Allâhümme râbbe hazi…) okumak da sünnettir.

(İmâm Gazâlî (r.âleyh), Nasıl İyi Bir Kul Olunur?, s.141-144)

Bir Yorum Bırak