Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerdendir. İdris (a.s.), Kur’an-ı Kerîm’de adı geçmeyen Şit (a.s)’den sonra peygamber olmuştur.
İdris (a.s) rivayetlere göre; beyaz tenli, uzun boylu, geniş göğüslü, gür sakallı idi. İlk kez astronomi ve hesap ilmini, geçmiş zamanların ilimlerini öğrenen İdris (a.s.)’dır. Rivayete göre, ilk defa yazı yazan ve elbise dikip giyen odur. Ondan önce insanlar, hayvan derisi giyerlerdi.
Hz. İdris (a.s)  kavmini putlara tapmaktan şeytana ve Kabiloğullarına tarafgir olmaktan alıkoymuş, kendisine inanan az bir toplulukla Kabiloğullarıyla savaşmış ve onların bir çoğunu esir almıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) Miraç gecesinde semada Hz. İdris (a.s) ile karşılaşmış, Cebrail (a.s)’a “bu kimdir” diye sormuş. Cebrail (a.s) “Bu İdris (a.s)’dır. Ona selam ver” deyince, Hz. Peygamber (s.a.v.) ona selam vermiştir. Hz. İdris (a.s.) selama mukabele ederek “hoş geldin safa geldin salih kardeş salih peygamber” diyerek hayır dua etmiştir.
Kur’an-ı Kerîm’de yer alan İdris (a.s.) hakkında dört ayet-i kerime vardır. Bunlardan ilk ikisi şu şekildedir: “(Ey Muhammed)! Kitapta İdris ‘e dair söylediklerimizi de an. Çünkü o, dosdoğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükselttik.” (Meryem s.56-57). İdris (a.s.) hakkında nazil olan diğer iki Ayet-i Kerime şu anlamdadır: “(Ey Muhammed)! İsmail, İdris, Zü’lkifl hakkında anlattığımızı da an; onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık. Doğrusu onlar iyilerdendi. “(Enbiyâ s.85-86).
İdris (a.s) hakkında indirilen bu ayetlerden onun; peygamber, dosdoğru, yüce bir mevkiye yükseltilmiş, sabırlı, Allâh’ın rahmetine kavuşmuş ve iyilerden olmak gibi niteliklere sahip olduğu görülmektedir. İdris (a.s)’a otuz sahife indirilmiştir. İdris (a.s)’a göklerin sırları açılmış olup Allâhü Te’âlâ onu diri olarak göğe kaldırmıştır.
(Şamil İslam Ansiklopedisi, c.4, s.37)