«Ey îmân edenler! Kendi evlerinizden baş­ka evlere (yerlere), sahipleriyle alışkanlık pey­da etmeden, (izin almadan) ve selâm verme­den girmeyin; bu sizin için daha hayırlıdır. Olur ki iyi düşünürsünüz de hikmetini anlarsınız.» (Nur: 27)
«Altını ve gümüşü yığıp ve biriktirip de onları Allah (c.c.) yolunda harcamayanlar (yok mu?) işte bunlara pek acıklı bir azabı muştula! O gün ki bunlar, üzerlerinde (yakılacak cehennem ateşinin içinde kızdırılacak ta kimselerin alınları böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak «işte bu, (denilecek), nefisleriniz için toplayıp sakladıklarınız! Artık saklayıp istifçilik ettiğiniz bu nesneleri (n acısın haydi) tadın,» (Et-Tevbe: 34-35)