«De ki «Allah katında bir ceza olmak bakı­mından bundan daha kötüsünü size haber vere­yim mi? Allah’ın lanet ve aleyhinde gazab ettiği, içlerinden maymunlar, domuzlar yaptığı kimse­lerle Taguta tapanlardır ki işte bunların mevkii daha kötü ve dümdüz yoldan daha sapıktır. Si­ze geldikleri zaman «imân ettik» derler. Halbuki onlar muhakkak küfr ile girmişler, yine muhakkak onunla çıkmışlardır. Allah onların neler giz­lemekte olduklarını çok iyi bilendir.» (Mâide: 60-61)