Resûlullah (s.a.v.) buyurdular:

«Tahâret îmânın yarısıdır.»

«Din temizlik üzerine kurulmuştur.»

İslâmiyetin, hayâta ve nizâma hâkim ola­bilmesi için, önce fertlere hâkim olması gerek­tiği malûmdur. İslâm’ın, fertlere, Müslüman ol­ma noktasında emrettiği mühim bir husus da temizlik (taharet) tir.

Zira, «Din, temizlik üzerine kurulmuştur» ve «Taharet, din’in yarısıdır» şeklindeki Hadis-i Şe­rifler, bu husustaki ehemmiyeti izah etmeye ye­terlidir.

Temizliğin de dereceleri vardır.

1. Hadisten, hubûstan, yani bedenî abdestsizlik, ve cünüblükten, pislik ve kirden temizlenmek.

2. Azaları, cürüm ve günâhtan temizle­mek.

3. Kalbi kötü huy ve sevilmeyen adî has­etlerden temizlemek.

4. Kalbi, Allah (c.c.)’dan gayrısından te­mizlemek ki bu, Peygamberler ve sıddıkların temizliğidir.

5. Bedenden çıkan fazlalıklar (kıl, tırnak) gibi pisliklerden temizlenmek şeklinde şubelere ayırmak mümkündür.

6. Şarap ve diğer sarhoşluk veren maddeler necistir.

7. Kelp (köpek), domuz ve bunlardan do­ğanlar da necistir.