Muhterem Ömer Muhammed Öztürk, Hz. Sâmi (k.s.)’nun
tabiri câiz ise kucağında doğmuş, O’nun terbiyesinde büyümüş,
hayatını Hz. Sâmi (k.s.)’ya hizmete ve O’ndan istifâdeye
adamıştır. Hz. Sâmi (k.s.)’nun yolunu devam ettiren, manevî
evlâdı ve hakiki vekilidir. Hz. Sâmi (k.s.)’nun, Muhterem Ömer
Muhammed Öztürk hakkında ihvânın huzûrunda söylediği bazı
sözleri buraya almak istiyoruz:
Hz. Sâmi (k.s.), 1976’dan 1984’e kadar zaman zaman şöyle
buyurmuşlardır: “Ömer Öztürk benim en emin ihvânımdır.”
Medine-i Münevvere’de de müteaddit defalar aynı lafızla
şöyle buyurmuşlardır: “Ömer Öztürk benim en emin ihvânımdır.
Kendisi mânen vazifelidir.”
Muhterem Ömer Öztürk, Medine-i Münevvere’de
Abdüsselâm Efendi’nin evini kiraladığında: “Elhamdülillah, elhamdülillah
Ömer Öztürk bize komşu oldu. Ömer Öztürk bize
komşu oldu”, diyerek sevinçlerini beyân etmişlerdir.
Erenköy’de, devlethânede Mahmûd’un İstanbul’a tayini esnasında
Hacı Anne, Hazret’in huzûrunda: “Vallâhi Ömer Öztürk
kıyâmete kadar en az Mahmûd kadar bu evin evlâdıdır”, diyerek
yemin etmiştir. Efendi Hazretleri’ne dönerek: “Öyle değil mi
Efendi?” diye sorunca kendileri de: “Evet doğru söylüyorsun.
Öyledir”, buyurmuşlardır. Yine evde defalarca: “Ömer Öztürk
mânen ve kalben uyanıktır”, buyurmuşlardır.
Yine bir gün evde: “Ömer Öztürk çok hâlisâne çalışıyor.
Çok vefakârane hizmet ediyor. Allâh kendisinden râzı olsun.
Ömer Öztürk’ün bize çok muhabbeti vardır. Hizmet için fırsat
kollar”, buyurmuşlardır.
Hacı Anne bir gün Sami Efendi Hazretleri’ne: “Yahu Efendi!
Devamlı her yerde Ömer, Ömer, Ömer diyorsun ne oluyor?”
diye sorunca Hz. Sâmi (k.s.): “Onun bize çok muhabbeti var.”
buyurmuşlardır. (Allâh, o muhabbet üzere haşretsin.)
Göz muayenesi dönüşü ev halkına: “Elhamdülillah bizim
ihvânımızdan da biz söylemeden bizi düşünen var. İhvanımız
içerisinde Ömer Öztürk’ü bulunduran Allâhü azimüşşana hamd
ederim.” diye duâ buyurmuşlar.
(Hakk Yolda Kılavuz Ömer Muhammed Öztürk, Misvak Neşriyat)