Sâmi Efendi Hazretleri’nin hakiki vekili, Ma’nevi evlâdı Muhterem

Ömer Muhammed Öztürk anlatıyor:

Allâhü Azîmü’ş-Şân; “Velîlerim kubbelerim altındadır. Onu

benden gayrisi bilmez.” (Nefahâtü’l-Üns, s.45) buyuruyor. Bir gün

bir yere bir muhaddis gelmiş, orada sohbet ediyor. Genç bir çocuk

da paltosunu kafasına çekmiş, yan tarafta oturuyor. Yaşlı birisi de

genci ikaz ederek:

“Evlâdım bu muhaddis meşhur Vehb bin Münebbih’tir, bir daha

bulamazsın gel istifâde et.” diyor.

“Amca işine bak.” diyor. Biraz sonra ihtiyar dayanamıyor. Tekrar:

“Evlâdım bu Vehb bin Münebbih’tir. Büyük muhaddistir bir daha

yolu buraya düşmez, şuradan istifâde et.”

“Ya amca sen işine bak.” diyor çocuk. Adam üçüncü defa genci

ikaz edince genç:

“Ben Vehb bin Münebbih’in Rabbi’nden dinliyorum.” Yaşlı amca:

“Vehb bin Münebbih’in Rabbinden mi?” deyince genç:

“Evet! Rabbinden” diyor. Yaşlı amca:

“Oğlum bu çok büyük bir iddiâ buna delil gerek.” (deyince) genç

diyor ki:

“Vallâhi bak amca senin Hızır (a.s.) olduğunu şurada herkese

söylerim, senin yakanı paçanı koparırlar.” Hızır (a.s.):

“Yarabbi sen, velîlerin isimlerini vermiştin, bu çocuğun ismi yoktu.”

deyince Hakk Te’âlâ Hazretleri:

“O senin bildiklerin.” buyuruyor.

Onun için Allâh dostlarının kimler olduğunu yalnız Allâh bilir.

Hakîkî mü’minlik vasfını iktisâb edersek onu da elde etmiş oluruz.

Olağanüstü hâllerle bir yere varılmaz. Kuş da uçuyor, balık da yüzüyor.

Uçağa da binince 500 kişi havada gidiyor. Asıl iş hakîkî mü’min,

Müslümân olmak, Resûlullâh (s.a.v.)’e ittibâ edip O’nun yolundan

gitmektir. Sünnet-i Seniyye’ye uymakta sahâbenin hâli ortadadır.

Hz. Sâmî (k.s.)’un hâli de ortadadır.

Geceleri bazen fakiri çağırırlardı. Özel sohbet ederlerdi. Bir

gece gittiğimde yine ağlayarak duâ ediyor: “Ben Sâmî’nin evlâdıyım

diyeni mahşerde vallâhi bırakmam, billâhi bırakmam. (şefaat ederim)”

diyordu. Allâh (c.c.), Sahabe (r.a.e.)’in ve Hz. Sâmi (k.s.)’un

yolundan gidip şefââtlerine nail olmayı nasib etsin. (Âmin)

(www.ramazanoglumahmuds a m iks.com)

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin