Peygamberimiz (s.a.v.)’in torunları şöyledir:

1. Alî (r.a.) 2. Ümâme (r.anhâ) 3. Abdullah (r.a.) 4. Hasan (r.a.) 5. Hüseyin (r.a.) 6. Muhsin (r.a.) 7. Ümmü Gülsüm

(r.anhâ) 8. Zeyneb (r.anhâ) 9. Rukiyye (r.anhâ) Kız Torunları

Ümâme(r.a.):

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, Hz. Zeyneb (r.anhâ)’nın kızı Ümâme (r.anhâ) Hazretlerini çok severdi.

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, namaz kılarken Ümâme (r.anhâ) Hazretleri gelir, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mübârek omuzlarına binerdi. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, Ümâme (r.anhâ) Hazretlerini hep omuzlarında taşırdı. Peygamberimiz (s.a.v.), namaza başlarken Ümâme (r.anhâ) Hazretlerini mübârek başlarına alırdı. Rükû ve secdeye gideceği zaman onu başından yere indirirdi. Kıyâma kalktığı zaman yine onu başına koyardı.

Hz. Fâtıma (r.anhâ):

Vefat edeceği zaman, Hz. Alî (r.a.)’e, Hz. Ümâme (r.anhâ) ile evlenmesini vasiyet etti. O da evlendi. Hz. Ali (r.a.) vefat edeceği zaman Müğira bin Nevfel bin Hars bin Abdulmuttalib hazretlerine, Ümâme (r.anhâ) ile evlenmesini vasiyet etti. Ümâme (r.anhâ) hazretlerinin evladının olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

Rukiyye (r.anhâ):

Hz. Fâtıma (r.anhâ) ile Hz. Alî (r.a.)’in kızlarıdır. Daha küçük yaşta iken irtihâl etti.

Ümmü Gülsüm (r.anhâ):

Hz. Fâtıma (r.anhâ) ile Hz. Alî (r.a.)’in kızlarıdır. Ümmü Gülsüm (r.anhâ), Hz. Ömer (r.a.) ile evlendi. Bu evlilikten Rukiyye ve Zeyd adında iki çocuğu oldu. Bir rivâyete göre Rukiyye ile Zeyd küçük yaşta irtihâl ettiler.

Zeyneb (r.anhâ): Hz. Fâtıma (r.anhâ) ile Hz. Alî (r.a.)’in kızlarıdır. Hz. Zeyneb (r.anhâ)’nın çocuklarına “Zeynebî” denilirdi. Hz. Zeyneb (r.anhâ)’nın soyunun devam edip etmediği kesin olarak bilinmemektedir.

(Ömer Faruk Hilmi, Ehli Beyt’in Fazîleti, 136.s., Misvâk Neşriyat)