Üstâdına olan bu muhabbet ve bağlılığını dâimâ arttırarak

devâm ettiren Hazreti Sâmî Efendimiz bütün gün ve gecelerini

hizmet yolunda geçirdiler. Dergâhın temizliğinden ihvânın her

türlü hizmetlerine varıncaya kadar her an Sâmî Efendimiz,

yatalak hasta olan ihvânın da her türlü hizmetlerini seve seve

yaparlardı. Hazret-i Es‘âd Erbilî Efendimizin: “Mâ‘nen bizimle

aynı mertebededir, lâkin bu vazîfe bize verildi” diye ta‘rîf ettikleri

Hüseyin Efendi Hazretleri yatalak olunca: “Bu Zâtın hizmeti

için kim tâlib olur?” diye ihvâna sorarlar. Hemen Sâmî

Efendimiz o Zâtın hizmetlerine koşarlar. Defi hâcetleri dâhil

her hizmetlerini uzun müddet seve seve görürler. Nihâyet

bu hizmetleri sonunda Hüseyin Efendi Hazretleri: “-Evlâdım,

Cenâb-ı Hakk’a niyâz ediyorum; Allâhü ‘azîmüşşân bize ihsân

ettiklerini fazlası ile sana ihsân etsin!” diye duâ buyururlar.

Dünyâ hayatını Nebî-yi Ekrem (s.a.v.) Efendimizin

buyurdukları gibi: “Benimle dünyânın misâli ağaç altında

bir mikdâr dinlendikten sonra yoluna devâm eden yolcunun

hâline benzer” diye ana rahmi ile kabir arasında bir sefer

olarak görürdü; Hz. Sâmî Efendimiz. Ve bunu uzun bir

ömürde her an tatbîk ettiler. “Bir yabancı âlim, Fakire kendilerinin

hâl ve kelâmlarından sordular. O anda hâtırıma gelen

şu hâllerini anlattım:

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz: “-Seferden döndüğünüzde

hanımlarınızın yanına haber vermeden girmeyiniz,” buyuruyorlar.

Hz. Sâmî (k.s.) hayatı bir sefer olarak gördüğü için her

yerinden kalkmalarını bir sefer kabûl ediyorlardı. Abdest almak

için lavaboya her gidişlerinde yol zevcelerinin odasından geçiyordu.

Yarım asırdan fazla süren evlilik hayatlarında bıkmadan,

usanmadan, seve seve her defasında zevcelerini haberdâr ederlerdi.

O’nun “Efendi buyur!” diye sesini duyunca odaya girer

ve diğer tarafa geçerlerdi. Bu hâl altmış küsûr yıl günde en

az on defa devâm etti” deyince yabancı ‘âlim ayağa kalkarak:

“-Bu zât Sâhibü’z-zamân’dır. Onun dışında hiç bir velî Sünnet-i

Seniyyeyi bu kadar derin ve ihâtalı anlayıp tatbîk edemez, ancak

o yapabilir” dedi. El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin