Hadice binti Huveylid (r.anhâ), Peygamber (s.a.v.)’in hanımıdır. Peygamberliğini mutlak olarak ilk tasdik eden kimsedir. Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Geçmiştekilerin en hayırlı kadını Meryem bintu İmran’dır. Asrımın en hayırlı kadını Hatice bintu Huveylid’dir.” (Buhari)

Ebu Hureyre (r.a.)’den; “Cibril (a.s.), Peygamber (s.a.v.)’e geldi ve dedi ki: “Ey Allah’ın Resûlü! dedi. İşte Hadice geliyor. Beraberinde bir kap var, içerisinde yiyecek veya içecek mevcut. O yanına geldiği vakit, ona Rabbin’den ve benden selâm söyle ve onu gürültü ve yorgunluk bulunmayan cennette, içerisi oyulmuş inciden mamul bir evle müjdele!” (Buhari)

Aişe (r.anhâ)’dan; “Resûlullah (s.a.v.)’in hanımlarından hiçbirine, Hadice (r.anhâ)’ya karşı duyduğum kıskançlığı duymadım. Halbuki ona yetişmemiştim. Resûlullâh (s.a.v.) ne zaman bir koyun kesip parçalara ayırsa Hadice (r.anhâ)’nın dostlarına da gönderirdi. Bir gün ona kızdım ve “Yine mi Hadice?” dedim. Resûlullâh (s.a.v.) buyurdu ki;

“Ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım.” (Müslim)

Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki; “Dünya kadınlardan İmran’ın kızı Meryem, Huveylid’in kızı Hatice, Muhammed’in kızı Fâtıma ve Firavun’un karısı Asiye sana yeter.” Bunlar müminlerin annesi Hadice (r.anha)’nın faziletlerinden bazısıdır. Resûlullah (s.a.v.)’in evlendiği ilk eşi olması, Peygamber (s.a.v.)’in o vefât edinceye kadar başkasıyla evlenmemiş olması, onun tebliğinde ve davetinde yardımcı olması, “Allah seni asla utandırmaz.” diyerek teselli etmesi ve Resûlullâh (s.a.v.)’in İbrahim dışındaki çocuklarının ondan olması da onun faziletlerindendir.

Hakim b. Hizam dedi ki: “Hadice (r.anhâ) bi’setin 10. yılında vefât etti. O sırada cenaze namazı meşru kılınmamıştı. Onu kabrine Peygamber (s.a.v.) indirdi. Hacun’da defnedildi.

(İbn Hacer, El-İsabe (Seçkin Sahabeler), s.491-492)7