Hz. Hatice (r.anhâ) annemiz, Peygamberimiz (s.a.v)’in ilk hanımı, ilk îmân eden hür kadın, mü’minlerin annelerindendir. Kureyş kabilesinin kibâr ve asîl bir ailesine mensûptur. Babasının adı Hüveylîd, annesininki Fâtıma’dır. Hz. Hatice (r.anhâ)’nın ilmi, malı, şerefi, iffeti ve edebi pek fazla idi. Ticâret ile uğraşan, devrin büyük tüccarlarındandı. Memurları, katipleri ve köleleri vardı. Ticâreti adamları vasıtasıyla veya ortaklık suretiyle yapardı. Efendimiz (s.a.v.) ile evlendi. Bütün malını Efendimiz (s.a.v.)’in yolunda infâk etti. Hz. Hatice (r.anhâ), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e, evlâdına, müslümanlara ve insanlara çok şefkatliydi. Ev işlerini iyi bilip, mükemmel iş görürdü. Peygamberimiz (s.a.v.) bu husûsta O’nun için “Hem çocuk annesi, hem de ev işi tanzim eden hatun” buyurdu.

Peygamberimiz (s.a.v.)’e karşı çok hürmetkâr idi. Ne buyurursa itiraz etmeden kabul ederdi. Bu her zaman böyle oldu. Resûlullâh (s.a.v.) de onu her zaman medh ederdi. Hatta bir gün yine O’nu medh ederken, Hz. Âişe (r.anhâ) dayanamayıp, “Cenâb-ı Hâkk size daha iyisini verdi” dedi. Resûlullâh (s.a.v.) “Hayır, ondan iyisi verilmedi. Herkes bana yalancı dediği günlerde, o bana inandı. Herkes bana eziyet verirken, O bana yâr oldu. Üzüntülerimi giderdi” buyurdu.

Hz. Hatice (r.anhâ) hayattayken, Peygamberimiz (s.a.v.) başka bir kadınla evlenmedi. O’nun akrabalarını gördüğü zaman hemen ayağa kalkar, onları karşılar ve yanlarına oturturdu. Eline mal geçtiğinde, onları unutmaz; hemen hediye göndererek, unutmadığını, hatırladığını belirtirdi. Peygamberimiz (s.a.v.) yine onun ve diğer üstün hatunlar hakkında buyurdu: “Dört hatunun fazîletleri bütün dünyâ hatunlarının faziletlerinden üstündür. Meryem binti İmrân, Firavun’un îmân etmiş hanımı Asiye, Hatice binti Hüveylid ve Fâtıma binti Muhammed.”(Ömer Faruk Hilmi, Ehli Beyt’in Fazileti)

Bir Yorum Bırak