Hz.Hansa (r.a.) meşhur bir kadın şairdir. Hz. Ömer (r.a.)’ın halifeliği zamanında hicretin 16. senesinde Kâdisiye savaşında Hz. Hansa (r.a.) dört oğlu ile birlikte savaşa katıldı. Çocuklarına bir gün önce çok nasihat etti, onları savaşa katılmaya teşvik ederek şöyle konuştu: “Oğullarım sizler kendi isteğinizle müslüman oldunuz ve kendi isteğinizle hicret ettiniz. Kendisinden başka ilah olmayan Zâtâ yemin ederim ki, sizler bir anneden doğduğunuz gibi aynı babanın evladısınız. Ben ne sizin babanıza hıyanet ettim ne de dayınızı rezil ettim. Ne sizin şerefinize leke sürdüm ne de nesebinizi bozdum. Sizler Allâhü Te’âlâ’nın kafirlerle savaşmakta müslümanlara ne gibi ecirler ve mükafatlar vereceğini bilmektesiniz. Şunu da biliniz ki, ahiretin (hiç bitmeyen) sonsuz hayatı, dünyanın bitecek olan fani hayatından çok çok üstündür. Allâh (c.c.) şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler sabredin, (düşman karşısında) sebat gösterin. (Cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allâh’dan korkun ki, başarıya erişebilesiniz” (Âl-i İmrân s.200)
O halde, yarın sabah sağ salim yerinizden kalktığınızda uyanık davranarak savaşa katılınız ve düşmanlara karşı Allâh’tan yardım isteyerek ilerleyiniz, savaşın şiddetlendiğini ve alevlendiğini gördüğünüz zaman onun alevleri arasına dalınız ve kafirlerin komutanını bulup onunla vuruşunuz. İnşaallah Cennet’te ikram edilerek, kurtuluşa ereceksiniz.” Nitekim sabahleyin savaş hızlandığı zaman dört oğlundan her biri sırayla ilerliyor ve annelerinin nasihatlarını şiirlerle dile getirerek coşuyorlardı. Biri şehid olunca diğer ileri atılıyor, şehid oluncaya kadar savaşıyordu. Sonunda dördü de şehid oldu. Anneleri dördünün de şehid olduklarını duyunca “Allâh’a şükürler olsun ki, onların şehidliği ile beni şereflendirdi. Ben Allâh’tan ümit ediyorum ki, Allâh’ın Rahmet gölgesinin altında dördü ile beraber olacağım” dedi. (Tabakat, Ebu Davud)
(Zekeriya Kandehlevi, Fezâil-i A’mal, s.141-142)