İmâm Alî (r.a.) hazretlerinden rivâyet olundu. İbni A’bude şöyle buyurdu: “Sana kendimden ve Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in kızı Hz. Fâtıma (r.anhâ)’dan konuşayım! Hz. Fâtıma (r.anhâ), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ehlinin en sevimlisiydi. Ve benim yanımda öyleydi. Ve ben, “Evet! (Anlat) dedim. Hz. Alî (r.a.) buyurdu:
“Hz. Fâtıma (r.anhâ) bir gün değirmen çekti, un öğüttü; değirmen elinde iz bıraktı. Kırba ile su çekti. Kırba boynunda iz bıraktı. Evi süpürdü. Elbiseleri tozlandı. O sırada Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e ganimet olarak hizmetçiler gelmişti. Ben Hz. Fâtıma (r.anhâ)’ya: “Keşke sen babana gitsen ve kendisinden bir hizmetçi isteseydin?” dedim.
Hz. Fâtıma (r.anhâ), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in yanına gitti. Peygamberimiz (s.a.v.)’in yanında yeni gelmiş genç hizmetçiler gördü. (Bir şey demeden) geri döndü. Ertesi gün yine gitti. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz kendisine sordu:
“Bir hâcetin mi (ihtiyacın mı) var?”
Hz. Fâtıma (r.anhâ) sustu. Bunun üzerine ben konuştum: “Ya Resûlallâh (s.a.v.), kendisi değirmen çevirdi, elleri şişti, değirmenin izi elinde kaldı. Kırba ile su taşıdı, kırba omzunda iz bıraktı. Sana hizmetçiler gelince, ben kendisine, sana gelip bir hizmetçi istemesini söyledim. Hizmetçi onu içinde bulunduğu sıcaktan korur, ona ev işlerinde yardım eder. Bunu üzerine Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdular:
“Ey Fâtıma Allâhü Te‘âlâ hazretlerinden kork! Allâhü Te‘âlâ hazretlerinin farzlarını yerine getir! Ehlinin (eşinin ve evinin) işlerini yap! Ve sen (geceleyin) yatağına girdiğin zaman; 33 kere tesbih et; 33 kere hamdet, 34 kere de tekbir getir. Bunun hepsinin toplamı yüz eder. Bu duâlar senin için hizmetçiden daha hayırlıdır.”
(Ömer Faruk Hilmi, Ehli Beyt’in Fazileti, 114.s., Misvak Neşriyat)