• Bir itâatsizlik çok, bin itâat azdır.
• Babana hürmet et ki, oğlun da sana hürmet etsin.
• Kişinin arkadaşı, aklının kılavuzudur.
• İyi kişilerin çoğalması, Allâh (c.c.)’un merhametidir.
• İçin süslü olması, dışın süsünden hayırlıdır
• Dünyalıklarla sevinmek aldanmaktır.
• Bedenin sağlığı, oruç tutmaktır.
• Dayanıp katlanman, seni zafere kavuşturur.
• Allah (c.c.)’dan başkasından bir şey bekleyen kişinin emeği boşadır.
• Kalbin nurlanması helâl yemektendir.
• Gençlerle düşüp kalkmak insanın dînini bozar.
• Îmân eden kişinin nurluluğu, geceleri ibâdet etmesiyledir.
• Kalbini, karanlıklarda namaz kılmakla nurlandır.
• İyiliğin yersiz olması bir zulümdür.
• Seni görmezden gelen kimseyi gör, gözet.
• Arada söz taşıyan kişi, bir anda bir aylık fitne koparır.
• Allâh kelâmı (Kur’ân), kalbin ilâcıdır.
• Nimeti anlamamak, onu yok eder.
• Sözü çok olan kişinin, noksanı çok olur.
• Tatlı subaşı kalabalık olur
• Emeli az olanın, ömrü uzundur.
• Düşmana itaat etmek, insana ölümdür.
• Kişinin zulmü, kendini yere serer.
• Zulüm gören kişinin şikâyeti boşa gitmez.
• Her gündüzün sonu bir gecedir.
• Hak olan bir muameleye kızmak çirkinliktir.
• Hakkı kabul etmek, dînden ileri gelir.
• Kişinin kıymeti, önem verdiği şey ile ölçülür.

(Abdullah Âtıf Tüzüner, Sîretu’n-Nebî (s.a.v.), s.314-317)07

Bir Yorum Bırak