Hakk Te’âlâ Hûd (a.s)’ı Ad kavmine peygamber gönderdi. Hakk Te’âlâ Kur’an’da şöyle buyurur: «Ad (kavmine) de kardeşleri Hûd’u (gönderdik)» (A’râf s. 65)
Ka’bü’l-Ahbâr şöyle der: «Hûd (a.s.) Yemen’de kavmi içinde kırk sene «puta tapmak batıldır» diyerek onları dine davet etti. Onlara: «Allâh Te’âlâ Hazretleri’nin verdiği rızkı yersiniz. Kuvvet verdi. Onunla iş görürsünüz. Sizi zengin kılıp uzun ömür verdi. Niçin Hakkk Te’âlâ Hazretleri’nin verdiği nimetlere küfredersiniz? Şimdi, gelin Allâh Te’âlâ’dan başka ilah olmadığına ve benim, O’nun Resûlü olduğuma tanıklık edin» dedi. Böylece Hûd (a.s) gitti, onları imana davet etti. Onlardan bir cemaat imana geldi, kalanı kâfir oldu. Allâh Te’âlâ Hazretleri onları kuru yel ile helak etti.
Nakledildiğine göre kâfir olan kimselere, «Hakkk Te’âlâ size yel verir, sizi helak eder.» dedi. Onlar inanmadılar. Hakkk Te’âlâ kuru yelin bekçilerine bir halk kadar yel çıkarmalarını ve o halkı helak etmelerini emretti.
Süddî (rh.a) şöyle der: «Hakkk Te’âlâ Hazretleri onlara yel gönderdi. O yel yaklaştığı zaman, develeri ve insanları yer ile gök arasına götürüp getirdiğini gördüler. Kaçtılar, mağaralara girdiler. Kapılarını kilitlediler. Yel geldi, onları evlerinden çıkarıp helak etti. Ondan sonra Hakk Te’âlâ Hazretleri onlara kara kuşları gönderdi. Onların leşlerini kaptılar denize attılar. Onlar tabiatın ilâhî yönünü kavramaktan mahrum oldukları için Hûd (a.s)’ı inkâr ettiler. Bu yüzden Hakk Te’âlâ Hazretleri onları helak etti. »
Hûd (a.s) yüz elli yıl yaşadı. Ondan sonra darü’lbekaya göçtü. Mekke’de İbrahim (a.s)’ın makamı yanına defnettiler. Allâh doğruyu söyler ve dilediğini doğru yola iletir.
(Yazıcıoğlu Ahmed Bican, Envarul Aşıkin, s.79)